Aktuality

MEDIREX a MEDICYT sa dohodli so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Aktualita 5. júna 2019

V súvislosti s aktuálnou situáciou v zdravotníctve si Vás dovoľujeme informovať, že sme dospeli k dohode so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na prechodné obdobie do času, kým nebude systémovo vyriešené dofinancovanie zdravotníctva.

Od 5. 6. 2019 sú obidve naše spoločnosti Medirex a Medicyt  opätovne v zmluvnom vzťahu so VšZP. To znamená, že všetky vzorky, ktoré doručíte do našich laboratórií, budú prijaté a vyšetrené. Komplexná laboratórna diagnostika pre Vašich pacientov tak bude zachovaná v plnom rozsahu.

Rokovania budú ďalej pokračovať, nakoľko vzniknutá situácia si vyžaduje riešenia z dlhodobého hľadiska. Veríme že diskusia, ktorú sme otvorili, presvedčí kompetentných o nutnosti urobiť zásadné kroky k dofinancovaniu zdravotníctva na Slovensku.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetky výkony od 1. 6. 2019 do 4. 6. 2019 spojené s akútnou a neodkladnou zdravotnou starostlivosťou uhradí VšZP. Laboratórne vyšetrenia spojené s preventívnou a odkladnou zdravotnou starostlivosťou nebudeme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti fakturovať.