Časopis labMED

Pripravili sme pre Vás veľa pútavého čítania. V rozhovore s Dr. Bálintom Nagyom, PhD. sa dozviete o pokrokoch v prenatálnej laboratórnej diagnostike.

Odborná publikácia
newsLab - 2016 / 2

Druhé číslo odbornej publikácie newslab v roku 2016 je tu! Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Prináša najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.