Časopis labMED

Vážení klienti, pozývame Vás do našej „kuchyne“ laboratórnej diagnostiky. Prinášame Vám nový časopis labMED ktorý prináša najnovšie informácie z prostredia laboratórnej diagnostiky. Predstavíme Vám našich špičkových odborníkov, overené postupy v laboratórnej diagnostike a výsledky výskumov, na ktorých dennodenne pracujeme. Nájdete tu aj aktuálne metodické listy či novinky z diania v našich laboratóriách.

Odborná publikácia NewsLab 2014

V odbornej publikácií newslab, ktorá je dostupná lekárskej obci, odbornej verejnosti a študentom sú publikované metodické listy, ktoré vydávame v súvislosti so zavádzaním nových metodík do diagnostickej praxe, prednášky, ktoré odzneli na odborných podujatiach organizovaných MGA, či prednášky pracovníkov laboratórií MG, ktoré zazneli na iných odborných fórach.